APLIKACE PRO EVIDENCI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

V lednu 2021 vstoupila v platnost zcela nová odpadová legislativa, která s sebou přinesla nové zákony a prováděcí vyhlášky.

 

Přijetí nového zákona o odpadech (Zákon č. 541/2020 Sb.), který zpřísnil cíle odpadového hospodářství a stanovil obcím celou řadu nových povinností – např. do konce roku 2023 nesmí být součástí směsného komunálního odpadu bioodpad, od roku 2025 je nutné vytřídit alespoň 60 % směsného komunálního odpadu, od roku 2030 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 %. Každý rok narůstá cena za tunu odpadu uloženého na skládku, zatímco klesá množství kilogramů odpadu na občana, které obec může na skládku uložit za sníženou cenu (tzv. třídící sleva na občana). Od roku 2030 nebude možné skládkovat směsný komunální odpad vůbec, což znamená, že obce se musí přeorientovat na nová koncová zařízení pro zpracování odpadu.

 

Díky našemu dlouholetému působení na trhu a našemu know-how celého kolektivu firmy BC Logia systems, s.r.o., jsme schopni poskytnout Vám poradenství na odborné úrovni. Orientujeme se v legislativě, víme, jaké jsou povinnosti obce, dokážeme motivovat občany k třídění odpadu pomocí inovativního technologického řešení.

Očipované obce evidující naší aplikací

Nová internetová aplikace SystemX

nabízí dokonalý přehled o odpadovém hospodářství

Brněnská softwarová společnost BC LOGIA systems, s.r.o. nabízí radnicím i občanům zcela nový motivační systém pro domácnosti a obce.

SystemX vede uživatele k tomu, aby šetřili peníze spojené s platbami za likvidaci odpadu.

Pomůžeme Vám

Přehled
o třídění

Méně odpadu
a skládkování

Finanční úspora

Předcházení vzniku odpadu

Ochrana životního prostředí