Jak se připravit na čipování a EvidentX?

Následující řádky jsou určeny starostům, pracovníkům radnic zabývajících se odpadovým hospodářstvím a těm, které zajímá, jak přechod na čipování po technické stránce vypadá.

S využitím tohoto textu si lze připravit podklady pro jednání se zástupci společnosti BC Logia tak, aby čipování nádob na směsný komunální odpad a zahájení práce s její softwarovou aplikací EvidentX šla hladce a bez zbytečných prodlev. Příprava nepředstavuje žádnou náročnou administrativní zátěž.
Není tedy důvod čipování jakkoli odkládat.

Základní postup pro čipování:

příprava zde získáme základní informace od starosty obce
• strategie – na základě získaných dat vznikne plán na očipování nádob a přechod na EvidentX
technické zabezpečení
čipování a dočipování
fakturace
předání čipovací sady pro obec
• zajištění správy čipů na obcích

Schůzka se starostou - informace, které si starostové připraví na jednání:

• počet obyvatel obce
• počet domů, objektů (čísel popisných, čísel evidenčních)
• počet kovových nádob, počet plastových nádob, počet
velkých kontejnerů na směsný komunální odpad
• rozloha obce
• seznamy podnikatelů, kteří jsou zasmluvnění pod obcí
• seznamy podnikatelů, kteří nejsou zasmluvnění pod obcí
ale mají smlouvu se svozovou firmou, která sváží obec
• seznam veřejnoprávních subjektů + informace o tom, jestli
jsou zasmluvněny a kde
• specifika obce (rekreační středisko s vlekem, kemp…)
• dny svozu (přesné datum + četnost svozu)

Naplánování strategie čipování se starostou...:

chce obec čipovat nepřetržitě nebo jen ve dnech svozu
obec musí zajistit před samotným čipováním informovanost občanů (rozhlas – dopoledne i odpoledne, a to vícekrát, letáky, Facebook, web obce, beseda, věstník obce…)
je nutná osvěta občanů, tedy vysvětlení toho, proč a jak se čipuje (zajistí obec)
v den čipování již musí být všechny nádoby označeny číslem popisným nebo číslem evidenčním nesmazatelnou barvou
nádoby patřící k bytům musí být označeny číslem bytové jednotky podle RUIAN a jménem
v den čipování musí být nádoby na viditelných místech

Co budeme při čipování potřebovat?

• přístup k případnému nabití techniky (čtečka, vrtačka, nýtovačka…)

• součinnost obce znalého pracovníka (alespoň na poslední
den čipování)

Postup při čipování:

• očištění nádoby

• umístění čipu + QR kódu

• načtení čtečkou

• odeslání dat na server DigiP