PORTÁL OBCE umožňuje:

Evidenci občanů/poplatníků

Evidenci nádob/etiket/čipů

Svozy, plány svozů

Denní záznamy

Statistiky, hmot. limity/predikci

Identifikaci domácností a bonifikace

Koeficient poplatníka

Základní podklady pro Ekokom

APLIKACE pro snadnější třídění odpadu EvidentX je vytvořena tak, aby byla možná i další práce s evidovanými nádobami, jako je třeba:

– přemísťování na stanovištích,

– přidávání nádob,

– změna poplatníka…

V EvidentuX je také možné zjistit identifikátory nádob, a to včetně čísla čipu, který není možné přečíst pouhým okem.

Mimo evidence samotné je v aplikaci také možné sledovat množství vyprodukovaného odpadu, které se váže ke konkrétním nádobám. Káždá nádoba je označena QR kódem a také čipem, který nese informaci o poloze nádoby. 

Svozové auto při zdvihu odpadovou nádobu zváží a všechny informace přenese do systému. Po zpracování denního záznamu má obec ke svozu všechny data i v systému EvidentX pro svoji kontrolu a užití.

EvidentX umožňuje:

Evidenci občanů/poplatníků

Evidenci nádob/etiket/čipů

Svozy, plány svozů

Denní záznamy

Statistiky, hmot. limity/predikci

Identifikaci domácností a bonifikace

Koeficient poplatníka

Základní podklady pro Ekokom