Novinky a zajímavosti v oblasti odpadového hospodářství

Jedna věc je třídit, druhá recyklovat

Víte kolik lidské marnosti se skrývá právě ve Vašem koši?

 

Česká odpadová strategie dá se říci kopíruje cíle Evropské Unie. Ta v první řadě plánuje přejít k recyklaci všech použitých plastových obalů do roku 2030, od roku 2021 vešel v platnost zákaz prodeje plastů na jedno použití. Rozloučili jsme se s plastovým nádobím, brčky nebo polystyrenovými krabicemi na jídlo. Evropská legislativa dále zavádí povinnost třídění bioodpadu, odpadních olejů, textilu a nebezpečných složek obsažených v komunálním odpadu. Do roku 2035 se má navíc skládkovat pouze 10 % z celkově vyprodukovaného komunálního odpadu.

Zvládá recyklace držet krok s tříděním odpadu?

Jedna věc je pečlivě vytřídit, druhá recyklovat.

Ze žlutých kontejnerů jdou v dnešní době znovu použít pro výrobu recyklovaných materiálů pouze některé typy umělých hmot. Procesem recyklace v České republice prochází materiály, jako jsou PET lahve, kelímky od jogurtů, obaly od šamponů apod. Zpracovatelé plastů jsou však schopní je zrecyklovat efektivně pouze tehdy, pokud jsou jednodruhové. To v případě PET lahve znamená sloupnout PVC etiketu a také víčko vytřídit jinak.

Recyklace je zkrátka všechno jen ne, neproblematická.

Evropa není na likvidaci současného objemu plastového odpadu až tak dobře připravená. Není radno zavírat oči před tím, že dříve evropské země exportovaly odpad do Číny. Ta ale v roce 2018 zpřísnila podmínky pro dovoz materiálů a mnozí dovozci prostě nedokážou nově nastavené limity splnit. Evropa se tedy musí adaptovat a řešit problém odpadů zpracováním doma a nikoli přeprodáváním do Číny. Podnikání v oblasti recyklace není moc výnosné. Náklady zvyšují špatně vytříděné plasty. Recykláty mají výrobní cenu dvakrát až třikrát vyšší než nový plast.

Třeba u PET lahví k recyklaci dochází. Čistý PET materiál se namele na malé vločky a propere se ve vodě, aby se odstranily nečistoty. Pak se buď roztaví, nebo ke zpracovateli putuje právě ve formě vloček. Linky pak z recyklovaného plastu vyrábí například pytle na odpadky. Z dutých PET nitek nakonec vzniká také oblečení.

Z recyklovaného plastu jde ale ve skutečnosti vytěžit mnohem více. Celkem populární jsou výrobky jako lavičky, ploty nebo plastové terasy. A ač se to nemusí zdát, udělat z recyklovaného plastu esteticky přitažlivý produkt se výrobcům v těchto případech docela daří. Recyklát se dá využít také pro vybavení interiérů či na protihlukové stěny okolo dálnic.

Ovšem pozor. Česká společnost LOG ECO přišla s patentem technologie, která má potenciál problémy ohledně nedostatečných recyklačních kapacit vyřešit. Funguje na principu depolymerizace. Odpad není třeba třídit, technologie si poradí s plasty, komunálem, pneumatikami i nebezpečným odpadem. Finální látky, které po zpracování odpadu vycházejí ven, jsou vodní pára, spaliny z metanu, tekutina, která se dá použít pro průmyslovou výrobu polyetylenu, polypropylenu nebo propanu, a uhlík. Stroj údajně dokáže zpracovat 15 tun odpadu denně. Neporadí si ovšem úplně se vším, na základní surovinu umí zpracovat pouze plasty a další organické látky.

 

 

Všichni máme jedno společné – od recyklace neočekáváme žádné škodlivé emise, ale naopak znovu využitelné suroviny.

 

 

 Bc. Zdeňka Palkovičová