PORTÁL OBČANA

Portál občana je v podstatě internetovým odpadovým účtem.

Občan v něm vidí, kolik odpadu vyprodukoval, zda se mu toto množství daří snižovat, zda má uhrazené poplatky za svoz odpadu, vyčte z něj termíny svozů a další informace o odpadovém hospodářství své domácnosti.

Na ‘‘nástěnce‘‘ portálu občana jsou také veškeré aktuality, které poskytuje obecní úřad občanům.

Aktuality a informace

Domácnost a spolubydlící

Stav odpadů a separace

Aktuální hmotnostní limit

Svoje nádoby, pytle a identifikaci

Realizované svozy a objemy

Platby současné a budoucí