Novinky a zajímavosti v oblasti odpadového hospodářství

Popelnice ozřejmí vše

Není brko jako BRKO

Je tu voňavý podzim, počasí nám přeje, tak se dělají i poslední práce na zahrádkách a zahradách.

Společníka nám při našich zahradních pracích často dělá BRKO. Nemyslíme teď samozřejmě nic jiného než biologicky rozložitelný komunální odpad. Přesně ten odpad, který patří do hnědých popelnic nebo hnědých kompostejnerů. Třídění odpadu do hnědých popelnic není žádnou novinkou, je však pravda, že si stále spousta lidí není jista, co přesně do těchto nádob vyhazovat.

Právě proto jsme tu my, abychom si to společně připomněli.

Co patří do hnědé popelnice:

  • tráva, listí, plevel a zbytky rostlin
  • ovoce a zelenina
  • čajový odpad i papírový čajový sáček
  • kávová sedlina zvaná často „soc“
  • substrát a zemina
  • drny se zeminou – ovšem bez kamení
  • větvičky
  • skořápky od ořechů a pecky
  • kůra, jehličí a také šišky

Popelnice na ulice

Už dva roky mají města a obce povinnost zajišťovat sběr biologicky rozložitelných odpadů, a  proto se v ulicích mnoha měst a obcí začaly právě od roku 2020 ve větším množství objevovat hnědé popelnice a kompostejnery, které jsou právě pro tento druh odpadu určené.

Hnědé popelnice a kompostejnery prospívají hlavně občanům, protože biologicky rozložitelný komunální odpad tvoří zhruba 20 % směsného komunálního odpadu, který by jinak končil v klasických popelnicích. Pokud se jej domácnostem podaří vytřídit, mohou tak nezanedbatelným způsobem zmenšit objem svého běžného odpadu a pomoci tak nejen sobě, ale také životnímu prostředí.

Obce odevzdaný bioodpad zpracovávají a často vzniklý kompost využívají na zelených prostranstvích, o které se starají; nabízí je k odběru svým občanům a nebo také mohou vyrábět stlačený zemní plyn CNG v bioplynové stanici.

Přestože jde do hnědých popelnic vyhazovat spoustu různých druhů biologického materiálu, je třeba mít na paměti, že tyto nádoby jsou prioritně určené na biologicky rozložitelné zbytky z kuchyně. Proto, pokud to jen trochu jde, je lepší, aby občané využívali pro zahradní bioodpad své domácí kompostéry.

Mít k dispozici svůj domácí kompost má co do sebe.